Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu u Rijeci Vrijeme nesklono humanističkim znanostima? Ili humanisti neskloni digitalnom dobu? U petak 23. studenoga 2018. godine s početkom u 11,00 sati u F-121 na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Sveučilišna avenija 4) održat će se okrugli stol s temom Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu u Rijeci: Vrijeme nesklono humanističkim znanostima? Ili humanisti neskloni digitalnom dobu? Pozivamo Vas da se pridružite […]

Read Me

Time Machine FET Flagship: prostorno i vremensko mapiranje Europske povijesti

Time Machine FET Flagship: prostorno i vremensko mapiranje Europske povijesti

Time Machine Conference Član istraživačke grupe Frankostrukcija dr. sc. Benedikt Perak sudjelovao je na konferenciji u okviru OBZOR 2020 inicijative poznate kao Time Machine FET Flagship (mapiranje Europske povijesti) koja se održala 30. i 31. listopada 2018. u Švicarskoj (Swiss Tech Convention Center, Lausanne). Tema je konferencije ‘The Future of Cultural Heritage’ as a key resource for Europe and the World. Važno je istaknuti da […]

Read Me