GAARTLIC & TOPOTEKA RIJEKA

GAARTLIC & TOPOTEKA RIJEKA

Dan Topoteke u Rijeci
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Trg Riccarda Zanelle 1
Mramorna dvorana, 15. studenoga 2019. u 17,00 sati


U povodu obilježavanja 20 hrvatskih Topoteka i pokretanja Topoteke Rijeka pozivamo vas na predavanje o međunarodnoj digitalnoj platformi Topoteka, digitalizaciji povijesnih izvora i tekućim inicijativama i projektima usmjerenima na mogućnosti suradnje i kreativno predstavljanje kulturne baštine.

U sklopu Dana Topoteke u Rijeci predstavit će se i digitalna povijesno-socijalna mreža Alpe-Jadran (GAARTLIC) koja je nastala kao rezultat rada na projektu FRANKOSTRUKCIJA (UniRi potpore).

Program