Ishodi

Vidljivost

 • Pokrenuta je mrežna stranica projekta FRANKOSTRUKCIJA
 • Projekt FRANKOSTRUKCIJA na EADH – European Association for Digital Humanities
 • Projekt FRANKOSTRUKCIJA dio je Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanistiku u Republici Hrvatskoj (DARIAH-HR)
 • Projekt FRANKOSTRUKCIJA dostupan je i vidljiv na stranicama Sveučilišta u Rijeci, Filozofskoga fakulteta, Odsjeka za kroatistiku > Znanstvena djelatnost > Znanstveni projekti
 • Na inicijativu projekta FRANKOSTRUKCIJA Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci (zasada jedini fakultet u Hrvatskoj) uključen je u READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) mrežu, a na temelju Memoranduma o razumijevanju (MoU).
 • Projekt FRANKOSTRUKCIJA predstavljen je na 5. danima ICARUS-a Hrvatska & 23. ICARUS godišnjoj konvenciji (5th Croatian ICARUS Days & ICARUS Convention #23. Interactive Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks) u Puli (27-29 March 2019).
 • Provedba i aktivnosti projekta FRANKOSTRUKCIJA predstavljene su za Dan Fakulteta 9. svibnja 2019. u sklopu programa Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Diseminacija

A. Okrugli stol

U sklopu projekta FRANKOSTRUKCIJA u petak 23. studenoga 2018. godine s početkom u 11,00 sati u F-121 na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Sveučilišna avenija 4) održan jeokrugli stol pod nazivom

Digitalna humanistika na Filozofskom fakultetu u Rijeci:

Vrijeme nesklono humanističkim znanostima? Ili humanisti neskloni digitalnom dobu?

Svojim su izlaganjima na okruglome stolu sudjelovali: Vlatka Lemić, Benedikt Perak, Barbara Španjol – Pandelo, Saša Potočnjak

Teme koje su iznijete tijekom aktivne rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni:

 • Tko su i što rade ICARUS i ICARUS HRVATSKA?
 • co:op – the creative archives’ and users’ network projekt Kreativna Europa 2014-2018,
 • CREARCH – CRative European ARCHives as innovative cultural hubs projekt Kreativna Europa 2018-2021.
 • Vremenski stroj Europe (OBZOR 2020 inicijativa: Time Machine FET Flagship),
 • Povijest umjetnosti i digitalne baze podataka (ArsLignea Adriatica),
 • Izrada korpusa za analizu kulturnih fenomena (EmocNet; RIJEKA FIUME a historical narrative (Rijeka in Flux: Borders and Urban Change after World War II.), InterReg ArtVision+, FramNat),
 • Transkripcija, data mining, izrada korpusa, strojno potpomognuto morfosintaktičko tagiranje, izrada i analiza sociolingvističkih mreža,
 • Rekonstrukcija socijalne mreže na prostoru Alpe – Jadran u ranom novom vijeku (FRANKOSTRUKCIJA),
 • Medievističke baze znanja,
 • Digitalne platforme: Monasterium, Matricula i Topoteka,
 • Suradnja i povezivanje baštinskih ustanova i zajednice kroz virtualni arhiv

B. Izlaganja (konferencijska priopćenja, pozvana predavanja, plenarna izlaganja, referati, sudjelovanje na simpozijima)

 • Saša Potočnjak: ”Tko je prvi čitao Planine Petra Zoranića?”. Izlaganje na znanstvenom skupu 450. obljetnice prvotiska Planina Petra Zoranića (1569-2019), Zadar, od 30. do 31. kolovoza 2019. godine, u organizaciji Sveučilišta u Zadru te Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dio metodologije istraživanja za navedeni rad pretpostavlja uporaba alata digitalne humanistike.
 • Maja Ćutić Gorup (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), Prilog metodologiji istraživanja reformacije i katoličke konfesionalizacije na primjeru habsburške Istre. Izlaganje na Četvrtoj medievističkoj znanstvenoj radionici u Rijeci (30. – 31. svibnja 2019.). Sekcija 3A: Pisani i materijalni izvori u istraživanjima sjevernog Jadrana između 1300. i 1600. godine (moderator Ana Marinković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb), uč./r. 106. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet.

 • Saša Potočnjak (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), Prilog istraživanju glagoljaštva na otoku Rabu do 1600. godine. Izlaganje na Četvrtoj medievističkoj znanstvenoj radionici u Rijeci (30. – 31. svibnja 2019.). Sekcija 3A: Pisani i materijalni izvori u istraživanjima sjevernog Jadrana između 1300. i 1600. godine (moderator Ana Marinković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb), uč./r. 106. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 • Saša Potočnjak: Ciklopovijest? Primjer dobre prakse: Tematska biciklistička staza Stari put na otoku Rab. Stručni skup „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“, sekcija Kultura, kreativnost i baština.CREARCH seminari  – Priče iz baštine. Stručni skup „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“ 24-25. svibnja 2019. Muzej grada Iloka, IlokViše na https://www.icarushrvatska.hr/projekti/crearch

 • Maja Ćutić Gorup: Bernardin Frankopan i Francesco Barbo: od lokalnog do međunarodnog prevoditeljskog projekta. Javno predavanje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci 15. svibnja 2019. godine u organizaciji udruge studenata povijesti ”Draco Tarsaticum” pod naslovom Odabrane teme iz povijesti obitelji Frankopan.

 • Saša Potočnjak: O književnom opusu Frana Krste Frankopana:nevolje s priređivačima, izdavačima i kritičarima. Javno predavanje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci 15. svibnja 2019. godine u organizaciji udruge studenata povijesti ”Draco Tarsaticum” pod naslovom Odabrane teme iz povijesti obitelji Frankopan.

Više na: https://www.facebook.com/pg/USPDracoTarsaticum/posts/?ref=page_internal

 • Maja Ćutić Gorup, Benedikt Perak, Saša Potočnjak (FFRI, HR): Rekonstrukcija književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana uz pomoć digitalnih alata (projekt Frankostrukcija)

 • Maja Ćutić Gorup: St. Veit am Flaum u relacijama biskupa Svetoj Stolici u vrijeme ”zadnjeg Habsburgovca”. Okrugli stol povodom obilježavanja 300 godina proglašenja slobodne kraljevske luke Rijeka Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća, Državni arhiv Rijeka, Rijeka, 22. ožujka 2019.

 • Saša Potočnjak: Arhivska građa ”inutilia” o Isusovačkome kolegiju u Rijeci u vrijeme Karla VI. kao prilog istraživanju riječke akademije. Okrugli stol povodom obilježavanja 300 godina proglašenja slobodne kraljevske luke Rijeka Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća, Državni arhiv Rijeka, Rijeka, 22. ožujka 2019.

 • Maja Ćutić Gorup, Benedikt Perak, Saša Potočnjak: ”’Digitalna humanistika’ u književnohistoriografskim istraživanjima (projekt ”Frankostrukcija” i suradničko web mjesto ”Gaartlic”)”. Riječki filološki dani. 12. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Rijeka, 8-10. studenoga 2018.

 • Saša Potočnjak: ”Frankopanska umjetnost riječi? Književne i knjižne aspiracije obitelji Frankopan”. Međunarodna studentska konferencija: Tragom starije hrvatske pisane riječi. Rijeka, 25. i 26. listopada 2018.