Bibliografska baza projekta i baza izvora

Podaci za bazu GAARTLIC dobiveni su iz prikupljenih izvora (najvećim dijelom autografi), sekundarnih izvora (prethodno objavljeni primarni izvori) te primarne i sekundarne literature. Baza se kontinurano nadograđuje upisom novih podataka te ispravlja revizijom postojećih, u skladu s metodologijom ”otvorene znanosti”.

Trenutno je dostupna inačica v_1.