O projektu

FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana

Dosadašnja su istraživanja pokazala da je na prostoru od sjeveroistočne Italije (Furlanije), preko južne Austrije, te sjeverozapadne Hrvatske (Banska Hrvatska) moguće ustvrditi postojanje specifičnoga književno-povijesnoga i kulturnoga modela ranonovovjekovne Europe. U narednom je istraživačkom razdoblju cilj: rekonstruirati i opisati kulturno-književni krug na prostoru regije (koju danas poznajemo kao) Alpe-Adria; odrediti status i način participiranja hrvatske komponente unutar iste regije/kulturnoga kruga; komparativno promotriti suodnos književno-kulturnih produkcija furlanska – slovenska – sjeverozapadna Hrvatska; utvrditi i ostale sastavnice samoga pretpostavljenog kruga kao i način njihova funkcioniranja; te u konačnici započeti s identifikacijom i (p)opisivanjem tekstovnoga korpusa pretpostavljenoga kruga. Pri rekonstrukciji rano novovjekovne regionalne književnopovijesne-kulturne (digitalne) mape polazi se primarno od aktivnosti, djelatnosti, događaja, materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, tekstualnih i vizualnih reprezentacija te društvenih praksi pripadnika plemićkih elita i to obitelji Frankopana (Frankopani i Frangipane).

Metodološki će se kroz ovako osmišljen projekt u književnopovijesna (primarno kroatističko-filološka) istraživanja implementirati alati digitalne humanistike; i to izradom digitalne baze podataka, vizualizacijom socijalnih mreža, organizacijom vremenskih i prostornih dimenzija podataka digitalnim alatima te pohranom informacija na suradničko web mjesto / platformu GAARTLIC (Gathering Alpe Adria Representations Through LIterary Culture).