GAARTLIC

Gathering Alps Adriatic Representations Through LIterary Culture

Rekonstrukcija povijesno-društvenih mreža Frankopana

GAARTLIC je digitalna baza podataka koja se temelji na prostorno-vremenskim podacima o aktivnostima, imovinsko-pravnim odnosima, pisanoj komunikaciji, tiskanim tekstovima te općenito korpusu materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara obitelji Frankopana na prostoru Alpe-Jadran u ranom novom vijeku. Analiza se provodi na prikupljenim autografima te primarnoj i sekundarnoj literaturi (B&BI).

Trenutno je dostupna inačica v_1. Baza se kontinuirano nadograđuje unosom novih te mogućom revizijom postojećih podataka, a u skladu s metodologijom otvorene znanosti (OpenScience).

Frankopani skupna mapa

Frankopani mapa korespondencije

Frankopani mapa tiskovina

Frankopani mapa boravaka i sukoba

Frankopani mapa imovine