CREARCH seminari – Priče iz baštine (Creative Europe & ICARUS HR)

CREARCH seminari – Priče iz baštine (Creative Europe & ICARUS HR)

CREARCH seminari  – Priče iz baštine

Stručni skup „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“ 24-25. svibnja 2019.

Muzej grada Iloka, Ilok

Članica istraživačke grupe doc. dr. sc. Saša Potočnjak sudjelovat će na stručnom skupu  „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“ koji će se održati od 24. do 25. svibnja 2019. godine u Muzeju grada Iloka u Iloku izlaganjem pod naslovom: Ciklopovijest? Primjer dobre prakse: Tematska biciklistička staza Stari put na otoku Rabu u sklopu sekcije Kultura, kreativnost i baština.

U kontekstu projekta FRANKOSTRUKCIJE malo je poznato o Iločkim Frankopanima!

O CREARCH seminarima (izvor: ICARUS HR):

ICARUS Hrvatska partner je u projektu Kreativne Europe CREARCH – CReative European ARCHives as innovative cultural hubs  (1. rujna 2018. do 28. veljače 2021.).

CREARCH je posvećen razvoju nove publike i kreativnoj interpretaciji arhivskih izvora. Ideja CREARCH-a je upoznati što više ljudi s arhivima i značajem gradiva koje se čuva u njima, tj. povećavati broj i proširiti strukturu  arhivske publike (korisnika i posjetitelja arhiva). Da bi to postigli, arhivi trebaju razvijati nove i bolje načine za komuniciranje povijesti, likova, mjesta i lokalnih tradicija ispričanih u njihovim dokumentima i približiti ih građanima, osobito onima koji su manje dostupni i podzastupljeni. Cilj je projekta razviti komunikacijske modele i inovativne inicijative koje će približiti građane „njihovim“ arhivima, uz primjenu suvremene vizualne/digitalne kulture u opisu arhivskih priča, npr. realizirati kreativno pripovijedanje kroz vizualne, digitalne i transmedijske izvedbe i događanja uživo. Aktivnosti u okviru projekta uključuju izradu plana razvoja publike, edukaciju baštinskih stručnjaka, razvoj mobilne aplikacije za povezivanje s publikom (lov na blago) i javne programe.

 

Ciljana publika:

  • ustanove koje čuvaju arhivsko gradivo i povijesne izvore gradivo
  • stručnjaci iz kulture (arhivi, knjižnice, muzeji, kulturne i povijesne udruge i sl.), umjetnosti i digitalne humanistike (instituti i akademska zajednica)
  • korisnici, istraživači i kulturna publika
  • obrazovne ustanove
  • šira javnost

 

Kako bi prikupili primjere dobre prakse i istražili tekuće aktivnosti u ovom području ICARUS HR je pripremio program stručnih radionica / seminara vezanih uz javne aktivnosti arhiva i drugih ustanova koja se bave prikupljanjem i istraživanjem arhivskoga gradiva (izložbeni, pedagoški, nakladnički, popularizacijski i drugi javni programi) od kojih je prvi u Iloku pod nazivom Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive. Cilj je razmatranje  tradicionalnih aktivnosti, ali i kreativnih i inovacijskih mogućnosti i potencijala arhivskih ustanova i zbirki, analiziranje uspješnih rješenja, te razrada i promišljanje novih programa i trendova.

Program stručnog seminara obuhvatit će više tema:

  1. Arhivski programi

Primjeri javnih programa u državnim arhivima (DAPA, DABJ, DAVU) i kulturnim i znanstvenim ustanovama (muzeji, specijalizirani arhivi i zbirke i dr) – korisničke skupine, aktivnosti, povezivanje s drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama, povezivanje s lokalnim ustanovama i zajednicom. Storytelling primjeri.

  1. Kako arhivi mogu biti kreativni

Primjeri aktivnosti i programa u okviru proteklih i tekućih arhivskih projekata i programa diljem Europe, uključujući programe Kreativne Europe co:op,  CREARCH, Digital Treasures, Store the future i European Time Machine te razne kulturne mreže. Kreativne industrije i projekti na primjeru Andizet – Instituta kreativne industrije.

  1. Otvorena digitalna kultura

Primjeri virtualnih izložbi, međunarodnih digitalnih platformi kulturne baštine (Topoteka, Monasterium, Znameiti.hr) i njihova umrežavanja s drugim sektorima (obrazovanje, turizam umjetnost, znanost i dr.)

  1. Razvoj publike

Istraživanja korisnika, potencijali manifestacija i obljetnica (Noć knjige, Noć muzeja, Međunarodni dan arhiva…), mogućnosti umrežavanja i suradnje. Programi razvoja publike u Hrvatskoj i EU, community aktivnosti.

 

Cilj je programa analizirati, opisati i potaknuti kreativne potencijale arhivskih dokumenata i priča koje su u njima kako bi privukli novu publiku u arhive. Razvojem novih  informacijskih i kulturnih programa nastalih kreativnim predstavljanjem arhivskih izvora želi se upoznati ciljane korisničke skupine i širu javnost s radom arhiva i drugih baštinskih ustanova, senzibilizirati ih za važnost čuvanja povijesnih izvora i kulturne baštine i potaknuti ih na posjet baštinskim ustanovama i istraživanje njihovog gradiva (fizički i u digitalnom obliku).

 

Program će okupiti 50 – 70 stručnjaka iz arhiva, muzeja, kulturnih i znanstvenih ustanova koji se bave čuvanjem, istraživanjem i predstavljanjem arhivskih izvora.